2020 RESULTS:

-Benjamin T. Barnett
The Barnett Firm
7417 Kingston Pike
Ste 203
Knoxville, TN 37919
Phone:865-474-0128
www.barnettlegalteam.com