2020 RESULTS:

Eastern NY                                                                         Western NY